Location

SONA medical 株式会社

大阪市北区梅田1-2-2大阪駅前第2ビル12F
TEL 06-7172-5450 FAX 06-7635-7697
E-mail info@sona-medical.com

SONA medical Co.,ltd

12F,Osakaekimaedai2Bld,
1-2-2Umeda,kita-ku,Osaka,Japan
TEL 06-7172-5450 FAX 06-7635-7697
E-mail info@sona-medical.com

© Copyright - SONA Medical